21
13/07/2020 21:00
0
22
14/07/2020 21:00
0
Θεατρική Παράσταση – Στην Ουρά – ProjectR stage – Καλλιθέα – Αθήνα Αλ. Πάντου 10, Καλλιθέα, Αθήνα, Αττική Ελλάδα
3
15/07/2020 21:00
0
Θεατρική Παράσταση – Στην Ουρά – ProjectR stage – Καλλιθέα – Αθήνα Αλ. Πάντου 10, Καλλιθέα, Αθήνα, Αττική Ελλάδα
1
16/07/2020 21:00
0
Θεατρική Παράσταση – The Rant – ProjectR stage – Καλλιθέα – Αθήνα Αλ. Πάντου 12, Καλλιθέα, Αθήνα, Αττική Ελλάδα
7
17/07/2020 21:00
0
11
20/07/2020 21:00
0
25
21/07/2020 21:00
0
Θεατρική Παράσταση – Στην Ουρά – ProjectR stage – Καλλιθέα – Αθήνα Αλ. Πάντου 10, Καλλιθέα, Αθήνα, Αττική Ελλάδα
3
22/07/2020 21:00
0
Θεατρική Παράσταση – Στην Ουρά – ProjectR stage – Καλλιθέα – Αθήνα Αλ. Πάντου 10, Καλλιθέα, Αθήνα, Αττική Ελλάδα
5
23/07/2020 21:00
0
Θεατρική Παράσταση – The Rant – ProjectR stage – Καλλιθέα – Αθήνα Αλ. Πάντου 12, Καλλιθέα, Αθήνα, Αττική Ελλάδα
3
24/07/2020 21:00
0
26
27/07/2020 21:00
0
24
28/07/2020 21:00
0
17
28/07/2020 21:00
0
Θεατρική Παράσταση – Στην Ουρά – ProjectR stage – Καλλιθέα – Αθήνα Αλ. Πάντου 10, Καλλιθέα, Αθήνα, Αττική Ελλάδα
6
29/07/2020 21:00
0
Θεατρική Παράσταση – Στην Ουρά – ProjectR stage – Καλλιθέα – Αθήνα Αλ. Πάντου 10, Καλλιθέα, Αθήνα, Αττική Ελλάδα
4
29/07/2020 21:00
0
Θεατρική Παράσταση – The Rant – ProjectR stage – Καλλιθέα – Αθήνα Αλ. Πάντου 12, Καλλιθέα, Αθήνα, Αττική Ελλάδα
4
31/07/2020 21:00
0
18
03/08/2020 21:00
0
13
04/08/2020 21:00
0
26
10/08/2020 21:00
0
20
11/08/2020 21:00
0